Muim-fakt-06-yangi

Существенный факт № 6
Решения принятые Высшим органом эмитента
Muim-fakt-06-yangi.docx [46,6 Kb] (cкачиваний: 1)

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ: “Қўқон ёғ-мой” акциядорлик жамияти
Қисқартирилган: “Қўқон ёғ-мой” АЖ
Биржа тикерининг номи: KUYM

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери: Қўқон шахар, Маворауннахр кўчаси-84 уй
Почта манзили: 150707, Қўқон шахар, Маворауннахр кўчаси-84 уй
Электрон почта манзили: Kokand_MJK@mail.ru
Расмий веб-сайти: quqonyogmoy.uz

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:

06

Муҳим фактнинг номи: Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
Умумий йиғилиш тури: Навбатдаги йиллик
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: 24.06.2017 йил
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: 08.07.2017йил
Умумий йиғилиш ўтказилган жой: Қўқон шахар, Маворауннахр кўчаси-84 уй
Умумий йиғилиш кворуми: 84,3 фоиз

Овоз беришга қўйилган масалалар

Овоз бериш якунлари

ёқлаш

қарши

бетарафлар

%

сони

%

сони

%

сони

1.

Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш

100,0

1172090

0

0

0

0

2.

2016 йил якуни бўйича жамият бизнес-режасининг бажарилиши, молиявий-хўжалик фаолияти якунлари тўғрисида бошқарув раиси ҳисоботи.

100,0

1172090

0

0

0

0

3.

Жамият Кузатув кенгашининг ҳисобот йилида корпоратив бошқарув тамойилларини бажарилиши бўйича ҳисоботи

100,0

1172090

0

0

0

0

4.

Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш ва ташқи аудиторлик текшируви хулосаси хақида.

100,0

1172090

0

0

0

0

5.

Жамиятнинг 2016 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоб-вароғини тасдиқлаш

100,0

1172090

0

0

0

0

6.

2016 йил якунлари бўйича жамият соф фойдасини тақсимлаш, дивиденд миқдори ва уни тўлаш тартибини тасдиқлаш

39,41

461920

60,59

710170

0

0

7.

Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш*

8.

Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш

Эргашев Алишер Рахматуллаевич

100,0

1172090

0

0

0

0

Кучкаров Элмуров Абдумуталипович

100,0

1172090

0

0

0

0

Григорян Элла Размиковна

100,0

1172090

0

0

0

0

9.

Жамият ижро органи аъзоларини сайлаш

 

Артиков Кодирбек Илхамович – бошқарув раиси 100,0 1172090

0

0

0

0

Талипов Нурмат Рахматдинович- ишлаб чиқариш б-ча директор 100,0 1172090

0

0

0

0

Норходжаев Илёс Шарапидинович – бош технолог 100,0 1172090

0

0

0

0

Касимова Лали Хусановна – СРТБКЎБ бошлиғи 100,0 1172090

0

0

0

0

Бабаджанов Дилшод Тургунович – МБҲҲБ 100,0 1172090

0

0

0

0

10.

Жамият бошқаруви раисини ишга ёллаш тўғрисидаги мехнат шартномаси кўриб чиқиш 100,0 1172090

0

0

0

0

11.

2017 йил учун жамият ташқи аудиторини тасдиқлаш ва унинг хизмати учун хақ тўлаш миқдорини белгилаш

– “KONSA-AUDIT-INFORM” МЧЖ – 10 млн.сўм

0,084

990

99,92

1171100

0

0

– “NAZORAT-AUDIT” МЧЖ – 15 млн.сўм

0

0

100,0

1172090

0

0

– ” MUSTAQIL-M” МЧЖ АТ – 12 млн.сўм

0

0

100,0

1172090

0

0

-“FTF-LEA AUDIT”МЧЖ – 15 млн.сўм

0

0

100,0

1172090

0

0

“HIMOYA AUDIT” МЧЖ – 10 млн.сўм

1171100

99,92

0,084

99,92

“PROM AUDIT”МЧЖ – нархи кўрсатилмаган

0

0

100,0

1172090

0

0

“Камилла Азим Аудит” МЧЖ – 8 млн.сўм

0

0

100,0

1172090

0

0

– “ТTТ- AUDIT” МЧЖ – 12 млн.сўм

0

0

100,0

1172090

0

0

12.

Жамиятнинг 2017 йил учун белгиланган “Бизнес-режа”сини тасдиқлаш 100,0 1172090

0

0

0

0

13.

2016 йил якуни бўйича Жамиятда татбиқ этилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш. 100,0 1172090

0

0

0

0

14.

2017 йил учун Жамиятда татбиқ этилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш ташкилотини танлаш ва унинг учун ҳақ тўлаш миқдорини белгилаш

100,0

871160

0

0

0

0

Тошкент Фонд Биржаси – ЭКИШ 20 баробари

0

0

100,0

1172090

0

0

CIAR GROUP МЧЖ – 5,0 млн.сўм

0

0

100,0

1172090

0

0

IAG МЧЖ – 3,0 млн.сўм

100,0

1172090

0

0

0

0

Mustaqil –M МЧЖ – 4,0 млн сўм

0

0

100,0

1172090

0

0

FTF-LEA Audit МЧЖ – 2 млн.сўм

0

0

100,0

1172090

0

0

ISHONCH LTD МЧЖ – 3 млн.сўм

0

0

100,0

1172090

0

0

15.

Жамиятнинг янги таҳрирдаги ички ҳужжатлари ва низомларини тасдиқлаш.

100,0

1172090

0

0

0

0

16.

“Қўқон ёғ-мой” АЖ Кузатув кенгаши қошида миноритар акциядорлар қўмитасини ташкил этиш, аъзоларини сайлаш

100,0

1172090

0

0

0

0

17.

“Қўқон ёғ-мой”АЖнинг 2016 йил якуни билан олинган соф фойдасидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 28.07.2015 йилдаги 207–сонли қарори билан тасдиқланган “Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш тўғрисида”ги қарори билан белгиланган самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларини бажарилиши ҳамда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича бошқарув ва ишчи органлари аъзоларига (кузатув кенгаши, ижроия органи, тафтиш комиссияси, ички аудит,) ва корпоратив маслаҳатчига ҳақ тўлаш, уларнинг вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларини қоплаш ҳамда бундай ҳақ ва тўловларнинг миқдорларини белгилаш.

100,0

1172090

0

0

0

0

18.

Жамият ижроия органининг аффилланган шахслар билан тузиладиган битимларни ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш ва уларнинг тузилишини маъқуллаш тўғрисида.

100,0

1172090

0

0

0

0

19.

Жамиятнинг ўрта ва узоқ муддатли ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш.

100,0

1172090

0

0

0

0

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1.

“Қўқон ёғ-мой” АЖ Акциядорларининг 2016 йил якунларига бағишланган навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин.

2.

”Қўқон ёғ-мой” акциядорлик жамияти бошқарув органиниг 2016 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режасининг бажарилиши бўйича ҳисоботи ижобий деб топилсин ва 2017 йилнинг асосий йўналишлари бўйича белгилаган вазифалари билан 1- иловага мувофиқ тасдиқлансин.

3.

”Қўқон ёғ-мой” акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг ҳисобот йилидаги корпоратив бошқарув тамойилларини бажарилиши бўйича ҳисоботи 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

4.

2016 йил якуни бўйича жамият молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан тафтиш комиссиясининг ҳисоботи 3-иловага тасдиқлансин. Жамиятда 2016 йил якуни бўйича МЧЖ шаклидаги “ТТТ-AUDIT” аудиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган ташки аудиторлик текшируви хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

5.

”Қўқон ёғ-мой” акциядорлик жамиятининг 2016 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоб-вароғи 4 –иловага мувофиқ тасдиқлансин.

6.1.

«Қўқон ёғ-мой» акциядорлик жамиятининг 2016 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича олган 2606129 000 сўм миқдоридаги соф фойдасини тақсимлаш жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишида кўриб чиқиш учун қолдирилсин.

6.2.

Жамият Кузатув Кенгашига (С.Б. Қўчқоров), Тафтиш комиссияси (А.Эргашев), ижро органи (К.И. Артиков)лар 2017 йил 1-ярим йиллик якунлари бўйича кузатув кенгаши мажлиси кун тартибига жамиятнинг 2016 молиявий-хўжалик йили фаолияти якунлари бўйича олган соф фойдаси тақсимоти лойиҳасини ишлаб чиқиб тақдим этсинлар.

6.3.

Жамият кузатув кенгаши (С.Б. Қўчқоров), 2017 йилнинг III чорагида Жамият акциядорларининг Навбатдан ташқари умумий йиғилиши чақириш масаласини жамият кузатув кенгашининг навбатдаги мажлисида кўриб чиқсинлар.

6.4.

Жамият бошқаруви раиси (К.И. Артиков), корпоратив маслаҳатчи (М.Қосимов)лар навбатдан ташқари умумий йиғилиш чақириш бўйича барча ташкилий чора-тадбирларни амалга оширсинлар.

7.

Жамият Кузатув кенгаши аъзолари этиб Абдурахимов Ахрор Анварович, Қўчқоров Садриддин БурхоновичСолиев Козимбек ИкромжоновичРашидов Фаррух Исмоилович, Садирдинов Жасурбек Муроджон ўғли, Сайфуллаев Абдулазиз Садулло ўғли, Туляганов Жамол Хожимуродович, Умиров Дилшод Муминович ва Раҳматов Феруз Қосимовичлар сайлансин.

 

8.

”Қўқон ёғ-мой” акциядорлик жамияти тафтиш комиссияси аъзолари этиб Григорян Элла РазмиковнаКучкаров Элмуров Абдумуталипович ва Эргашев Алишер Рахматиллаевичлар сайлансин.

9.1.

Қуйидагилар ”Қўқон ёғ-мой акциядорлик жамияти ижро органи аъзоси этиб сайлансин:

– Артиков Кодирбек Илхамович – бошқарув раиси;

– Талипов Нурмат Рахмитдинович – ишлаб чиқариш бўйича директор;

– Норходжаев Илёс Шарапидинович – бош технолог;

– Бабаджанов Дилшод Тургунович –Молия, бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботлар бўлими бошлиғи.

– Касимова Лали Хусановна – Стратегик режалаштириш, талаблар ва бозор конъюнктурасини ўрганиш бўлими бошлиғи.

9.2.

Кузатув кенгаши раиси (С.Б. Қўчқоров) ижро органи аъзолари билан меҳнат шартномасини расмийлаштирсин.

10.

Артиков Кодирбек Илхамович – ”Қўқон ёғ-мой акциядорлик жамияти бошқаруви раиси этиб сайлансин, меҳнат шартномаси Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилишгача расмийлаштирилсин.

11.

Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича ташқи аудитор этиб “HIMOYA-AUDIT” МЧЖ аудиторлик корхонаси тайинлансин ва хизмат ҳақи 10 млн.сўм қилиб белгилансин.

12.

Жамиятнинг 2017 йил учун белгилаган бизнес-режаси, ўрта ва узоқ муддатга ривожлантириш бўйича стратегияси тегишли ўзгартиришлар билан 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

13.

“Ишонч ЛТД” МЧЖнинг “Қўқон ёғ-мой” АЖда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича хулосаси 6- иловага мувофиқ тасдиқлансин.

14.

“Қўқон ёғ-мой” АЖда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича 2017 йил якуни бўйича IAG МЧЖ тасдиқлансин хизмат ҳақи 3 млн.сўм қилиб белгилансин.

15.1.

“Қўқон ёғ-мой” акциядорлик жамияти Устави унга киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар билан бирга янги таҳрирда 7– иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Жамият бошқарувига (К.И. Артиков) янги таҳрирдаги жамият Уставини тегишли тартибда давлат рўйхатидан ўтказиш вазифаси юклатилсин.

15.2.

“Қўқон ёғ-мой” акциядорлик жамиятининг қуйидаги ички низомлари тасдиқлансин:

– Акциядорлар Умумий Йиғилиши тўғрисидаги Низом 8-иловага мувофиқ;

– Жамият Кузатув Кенгаши тўғрисидаги Низом 9-иловага мувофиқ;

– Тафтиш Комиссияиси тўғрисидаги Низом 10-иловага мувофиқ;

– Ижро органи тўғрисидаги Низом 11-иловага мувофиқ;

– Ички Аудит хизмати тўғрисидаги Низом 12-иловага мувофиқ;

– Рағбатлантириш тўғрисидаги Низом 13-иловага мувофиқ;

– Манфаатлар қарама-қаршилиги тўғрисидаги Низом 14-иловага мувофиқ;

– Ахборот сиёсати тўғрисидаги Низом 15-иловага мувофиқ;

– Дивиденд Сиёсати тўғрисидаги Низом 16-иловага мувофиқ;

– Ички назорат тўғрисидаги Низом 17-иловага мувофиқ;

– Тижорат сири тўғрисидаги Низом 18-иловага мувофиқ;

– Корпоратив Маслаҳатчи тўғрисидаги Низом 19-иловага мувофиқ;

– Хужжатларни сақлаш тўғрисидаги Низом 20-иловага мувофиқ;

– Битимлар тўғрисидаги Низом 21-иловага мувофиқ;

– Ходимларга қарз бериш тўғрисидаги Низом 22-иловага мувофиқ;

– Миноритар акциядорлар қўмитаси тўғрисидаги Низом 23-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

16.1.

“Қўқон ёғ-мой” АЖ миноритар акциядорлар қўмитаси ташкил этилсин.

16.2.

Миноритар акциядорлар қўмитаси аъзоларини сайлаш навбатдан ташқари умумий йиғилиш кун тартибига қолдирилсин.

17.

«Qo’qon Yog’-Moy» АЖнинг 2016 йил якуни билан олинган соф фойдасидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 28.07.2015 йилдаги 207–сонли қарори билан тасдиқланган “Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш тўғрисида”ги қарори билан белгиланган самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларини бажарилиши ҳамда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари бўйича бошқарув ва ишчи органлари аъзоларига (кузатув кенгаши, ижроия органи, тафтиш комиссияси, ички аудит,) ва корпоратив маслаҳатчига ҳақ тўлаш, уларнинг вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларини қоплаш ҳамда бундай ҳақ ва тўловларнинг миқдорлари 24 – иловага мувофиқ тасдиқлансин.

18.

Жамият ижроия органининг аффилланган шахслар билан тузиладиган битимларни ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни тузиш 24- иловага мувофиқ маъқуллансин.

19.

Жамиятнинг ўрта ва узоқ муддатли ривожлантириш стратегиясини 25- иловага мувофиқ тасдиқлансин.

*) Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

Овозлар сони

Ф.И.Ш.

Иш жойи

Уларга тегишли акциялар

сони

тури

1.

Умиров Дилшод Муминович

Ўзпахтаёғ” АЖ бошқарма бошлиғи

0

0

915541

2.

Қўчқоров Садриддин Бурхонович

Фарғона вилояти ҳокимининг биринчи ўринбосари

0

0

915451

3.

Салиев Козимбек Икромжонович

“Ўзпахтаёғ” АЖ бош мутахассиси

0

0

914651

4.

Абдурахимов Ахрор Анварович

“Ўзпахтасаноатэкспорт” ХК бош мутахассиси

0

0

914651

5.

Раҳматов Феруз Қосимович

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт Вазирлиги бош бошқарма бошлиғи

0

0

914451

6.

Сайфуллаев Абдулазиз

Садулло ўғли

“Давлат активларини бошқариш Маркази” ДУК

бош мутахассиси

0

0

913450

7.

Шарипов Бобир Максудович

“Ўзпахтаёғ” АЖ бўлим бошлиғи в.в.б.

0

0

913075

  • 31.Окт.2022