«Қўқон ёғ-мой» АЖ акциядорлари диккатига!

«Қўқон ёғ-мой» акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши 2020 йил 29 июн куни соат 14-00 да Қўқон шахар, Мовароуннахр кўчаси 84 –уй манзилида ўтказилади.«Қўқон ёғ-мой» АЖ нинг мажлислар залида утказилади. Акциядорларни рўйхатга олиш 2020 йил 29 июн куни соат 8-30 дан 10-30 гача амалга оширилади.

Кун тартибидаги масалалар:

1.2019 йилда жамиятда корпоратив бошқарув тамойилларига риоя қилиниши юзасидан Кузатув кенгашининг ҳисоботи ва қабул қилинган қарорларини тасдиқлаш.

2. 2019 йилда жамият бизнес-режасининг бажарилиши ва молия-хўжалик фаолияти натижалари юзасидан жамият бошқарув раисининг ҳисоботини тасдиқлаш.

3. 2019 йил якуни бўйича жамиятнинг бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоб варағини тасдиқлаш.

4. Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи ва хулосасини тасдиқлаш.

5. Ташқи аудитор хулосасини тасдиқлаш.

6. 2019 йил якуни бўйича жамият соф фойдасини тақсимлаш.

7. 2020 йил учун жамият Бизнес-режаси ҳамда даромад ва харажатлар сметасини тасдиқлаш.

8. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

9. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

10. Жамият бошқаруви аъзоларини сайлаш.

11. Жамият бошқаруви раисини ваколатини узайтириш.

12. Жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолияти учун ташқи аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш ва унинг хизматига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.

13. Жамиятнинг узоқ муддатли стратегиясини тасдиқлаш.

14. Жамият Устави ва ички низомларига ўзгартириш ва қўшимчалар билан янги таҳририни тасдиқлаш.

15. Жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси хулосасини хабар бериш шаклини тасдиқлаш.

Қўқон шахар, Мовароуннахр кўчаси 84 –уй тел: (код 0373) 542-47-29; 542-24-82.

Электрон почта манзили: kokand_mjk@mail.ru

Веб-сайт: quqonyogmoy.uz

Кузатув кенгаши
  • 31.Окт.2022