Муҳим факт № 06 (2016)

1
ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ
Тўлиқ: “Қўқон ёғ-мой” акциядорлик жамияти
Қисқартирилган: “Қўқон ёғ-мой” АЖ
Биржа тикерининг номи:* KUYM
2
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ
Жойлашган ери: Қўқон шахар, Мовароуннахр кўчаси, 84-уй
Почта манзили: 150707. Қўқон шахар, Мовароуннахр кўчаси, 84-уй
Электрон почта манзили:* Kokand_MJK@mail.ru
Расмий веб-сайти:* quqonyogmoy.uz
3
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ
Муҳим фактнинг рақами:
06
Муҳим фактнинг номи: Эмитентнинг юқори бошқарув томонидан қабул қилинган қарорлар
Умумий йиғилиш тури: Йиллик умумий йиғилиш
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: 23 июн 2016 йил
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: 2 июл 2016 йил
Умумий йиғилиш ўтказилган жой: Қўқон шахар, Мовароуннахр кўчаси, 84 уй
Умумий йиғилиш кворуми: 92,3 фоиз
Овоз беришга қўйилган масалалар
Овоз бериш якунлари
ёқлаш
қарши
бетарафлар
%
сони
%
сони
%
сони
1
2015 йил якуни бўйича жамият бизнес-режасининг бажарилиши, молиявий-хўжалик фаолияти якунлари тўғрисида бошқарув раиси ҳисоботи
100,0
1283380
0
0
0
0
2
Жамият Кузатув кенгашининг хисобот йилида корпоратив бошқарув тамойилларини бажарилиши  бўйича хисоботи
100,0
1283380
0
0
0
0
3
Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти бўйича тафтиш комиссияси хисоботини тасдиқлаш ва ташки аудиторлик текшируви хулосаси хақида
99,99
1283230
0
0
0,01
150
4
Жамиятнинг 2015 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоб-вароғини тасдиқлаш
99,99
1283230
0
0
0,01
150
5
2015 йил якунлари бўйича жамият соф фойдасини тақсимлаш, дивиденд миқдори ва уни тўлаш тартибини тасдиқлаш
99,99
1283230
0
0
0,01
150
6
Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш*
7
Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш
Эргашев Алишер Рахматиллаевич
99,99
1283230
0
0
0,01
150
Мирзаев Бахромжон Боходирович
99,99
1283230
0
0
0,01
150
Джумаев Хуршид Тургунбаевич
99,99
1283230
0
0
0,01
150
8
Жамият ижро органи аъзоларини сайлаш
Талипов Мухаммад Арипович
99,99
1283230
0
0
0,01
150
Каримов Рашидхон Кадирович
99,99
1283230
0
0
0,01
150
Талипов Нурмат Рахматдинович
99,99
1283230
0
0
0,01
150
Бабаджанов Дилшод Тургунович
99,99
1283230
0
0
0,01
150
Касимова Лали Хусановна
99,99
1283230
0
0
0,01
150
9
Жамият бошқаруви раисини сайлаш ва уни ишга ёллаш тўғрисидаги мехнат шартномасини кўриб чиқиш
99,99
1283230
0
0
0,01
150
10
2016 йил учун жамият ташқи аудиторини тасдиқлаш ва унинг хизмати учун хақ тўлаш миқдорини белгилаш
“IQTIDOR-AUDIT-INFORM” МЧЖ – 15 млн.сўм
0,022
310
99,96
1282840
0,018
230
“KONSAUDITINFORM” МЧЖ – 10 млн.сўм
8,56
109830
91,42
1173250
0,02
300
“Marxamat-Audit” МЧЖ  АТ –12-15 млн.сўм
0,022
370
99,96
1282780
0,018
230
“ТTТ- AUDIT” МЧЖ – 12 млн.сўм
91,38
1172710
8,6
110440
0,02
230
11
Жамиятнинг 2016 йил учун белгиланган “Бизнес-режа”сини, ўрта ва узоқ муддатга ривожлантириш бўйича стратегиясини тасдиқлаш
99,94
1282660
0,02
240
0,04
480
12
Жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув кодексини жорий қилиш, кодекс тавсияларини қабул қилинганлиги тўғрисидаги хабарнома шаклини тасдиқлаш
99,95
1282710
0,025
300
0,025
370
13
Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини, ички хужжатлари ва Низомларини тасдиқлаш.
“Қўқон ёғ-мой”АЖнинг янги тахрирдаги Устави
99,98
1283170
0
0
0,02
210
“Қўқон ёғ-мой”АЖнинг Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисидаги Низоми
99,98
1283170
0
0
0,02
210
“Қўқон ёғ-мой”АЖнинг Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низоми
99,98
1283170
0
0
0,02
210
“Қўқон ёғ-мой”АЖнинг Тафтиш комиссияси тўғрисидаги Низоми
99,98
1283170
0
0
0,02
210
“Қўқон ёғ-мой”АЖнинг Ижро органи тўғрисидаги Низоми
99,98
1283170
0
0
0,02
210
“Қўқон ёғ-мой”АЖнинг Ахборот сиёсати тўғрисидаги Низоми
99,98
1283170
0
0
0,02
210
“Қўқон ёғ-мой”АЖнинг Ички назорат тўғрисидаги Низоми
99,98
1283170
0
0
0,02
210
“Қўқон ёғ-мой”АЖнинг Дивиденд сиёсати тўғрисидаги Низоми
99,98
1283170
0
0
0,02
210
“Қўқон ёғ-мой”АЖнинг Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги Низоми
99,96
1283030
0
0
0,04
350
14
Жамият акциядорлари томонидан талаб қилиб олинмаган 2010-2011 йиллар учун ҳисобланган дивидендларни жамият ихтиёрида қолдириш
99,98
1283170
0
0
0,02
210
1.
 ”Қўқон ёғ-мой” акциядорлик жамияти бошқарув органиниг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режасининг бажарилиши бўйича ҳисоботи шартли қониқарли деб топилсин ва 2016 йилнинг асосий йўналишлари бўйича белгилаган вазифалари билан тасдиқлансин.
2.
”Қўқон ёғ-мой” акциядорлик жамияти Кузатув кенгашининг ҳисобот йилидаги корпоратив бошқарув тамойилларини бажарилиши бўйича ҳисоботи  тасдиқлансин.
3.
2015 йил якуни бўйича жамият молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин. Жамиятда 2015 йил якуни бўйича МЧЖ шаклидаги “ТТТ-AUDIT” аудиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган ташки аудиторлик текшируви  хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
4.
”Қўқон ёғ-мой” акциядорлик жамиятининг 2015 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоб-вароғи тасдиқлансин.
5.1.
“Қўқон ёғ-мой” акциядорлик жамиятининг 2015 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича олган  55 426 000 сўм миқдоридаги соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:

а)  жамият Низомига кўра Захира фондини шакллантиришга  5 112 950 сўм;

б)  жамият акциялари бўйича дивиденд тўловлари учун  50 313 050 сўм.

5.2.
Дивидендлар  эгаси ёзилган хар бир оддий  акцияга 35 сўм ва эгаси ёзилган хар бир имтиёзли акцияга 800 сўм хисобида, жами бўлиб 50 313 050 сўм (шундан оддий акциялар бўйича – 48 665 050 сўм, имтиёзли акциялар бўйича – 1 648 000 сўм) миқдорида тўланиши белгилансин ва тўловлар нақд пул тўлаш ёки пул ўтказиш йўллари билан амалга оширилсин.
6.
Жамият Кузатув кенгаши аъзолари этиб Абдурахимов Ахрор Анварович, Бабаханов Яндир Боситович, Иминова Севара Адилжановна, Рустамов Ровшан Ботирович, Садирдинов Жасурбек Муроджон ўғли, Сайфуллаев Абдулазиз Садулло ўғли, Туляганов Жамол Хожимуродович, Умиров Дилшод Муминович ва Шодмонкулов Шерзод Аблакуловичлар сайлансин.
7.
”Қўқон ёғ-мой акциядорлик жамияти тафтиш комиссияси аъзолари этиб  Джумаев Хуршид Турғунбоевич, Мирзаев Бахромжон Боходирович ва Эргашев Алишер Рахматиллаевичлар сайлансин.
8.1.
Қуйидагилар ”Қўқон ёғ-мой акциядорлик жамияти ижро органи аъзоси вазифасини вақтинча бажарувчи этиб сайлансин:
Талипов Мухаммад Арипович – бошқарув раиси;
Каримов Рашидхон Кадирович – харидлар, хом-ашё базасини ривожлантириш бўйича директор;
Талипов Нурмат Рахмитдинович – ишлаб чиқариш бўйича директор; –Бабаджанов Дилшод Тургунович – бош ҳисобчи.  
8.2.
”Қўқон ёғ-мой” АЖ стратегик режалаштириш, талаблар ва бозор конъюктурасини ўрганиш бўлими бошлиғи Касимова Лали Хусановна ижро органи аъзоси этиб сайлансин.
9.
Талипов Мухаммад Арипович – ”Қўқон ёғ-мой акциядорлик жамияти бошқаруви раиси вазифасини вақтинча бажарувчи этиб сайлансин, меҳнат шартномаси узайтирилсин.
10.
Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича ташқи аудитор этиб  “ТТТ-AUDIT” МЧЖ аудиторлик корхонаси  тайинлансин ва хизмат ҳақи 12 млн.сўм қилиб белгилансин.
11.
Жамиятнинг 2016 йил учун белгилаган бизнес-режаси, ўрта ва узоқ муддатга ривожлантириш бўйича стратегияси тегишли ўзгартиришлар билан тасдиқлансин.
12.1.
Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбурияти олинсин.
12.2.
Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисида хабар бериш шакли 1– иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият кузатув кенгаши Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш бўйича чора-тадбирларни ўз вақтида бажарилиши устидан назорат қилишни таъминласин.
13.1.
“Қўқон ёғ-мой” акциядорлик жамияти Устави унга киритилган ўзгартиришлар ва қўшимчалар билан бирга янги таҳрирда  тасдиқлансин. Жамият бошқарувига (М.Талипов) янги таҳрирдаги жамият Уставини тегишли тартибда давлат рўйхатидан ўтказиш вазифаси юклатилсин.
13.2.
“Қўқон ёғ-мой” акциядорлик жамиятининг қуйидаги ички низомлари тасдиқлансин:

“Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низом;
“Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низом;
“Ижроия органи тўғрисида”ги Низом;
“Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низом;
“Ахборот сиёсати тўғрисида”ги Низом;
“Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги Низом;
“Ички назорат тўғрисида”ги Низом;

“Манфаатлар қарама – қаршилиги вақтида харакат қилиш тартиби тўғрисида”ги Низом.

14.
Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 51-моддаси 4-хатбошисида белгиланган тартибга кўра жамият акциядорларига 2010-2011 йиллар учун ҳисобланган аммо шу даврга қадар талаб қилиб олинмаган   1874 190 сўм оддий акцияларга ва 491 400 сўм имтиёзли акцияларга ҳисобланган дивидендлар рўйхатга асосан жамият ихтиёрида қолдирилсин.
*) Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:
Кандидатлар тўғрисида маълумот
Овозлар сони
Ф.И.Ш.
Иш жойи
Уларга тегишли акциялар
сони
тури
1.
Умиров Дилшод Муминович
“Ўзпахтаёғ” АЖ
0
0
1078392
2.
Иминова Севара Адилжановна
“Ўзпахтаёғ” АЖ
0
0
1070647
3.
Бабаханов Яндир Боситович
“Ўзпахтаёғ” АЖ
0
0
1068592
4.
Абдурахимов Ахрор Анварович
“Ўзпахтасаноатэкспорт” ХК
0
0
1068262
5.
Шодмонкулов Шерзод Аблакулович
Давлат Рақобат Қўмитаси
0
0
1067312
6.
Сайфуллаев Абдулазиз Садулло ўғли
Давлат активларини бошқариш Маркази
0
0
1067772
7.
Абдуллаев Тахиржон Тулкунжанович
“Делтализинг”МЧЖ
0
0
976567
8.
Умаров Азамат Хасанович
“Делтализинг”МЧЖ
0
0
1402
9.
Ташмухамедов Хуснуддин Эркинович
Тадбиркор
0
0
1037202
10.
Садирдинов Жасурбек Муроджон ўғли
Тадбиркор
0
0
1038162
11.
Рустамов Ровшан Ботирович
Тадбиркор
0
0
1037534
12.
Туляганов Жамол Хожимуродович
«Golden Clay Brand» МЧЖ директори
0
0
1038152
13.
Одилов Уткир Носирович
Тадбиркор
0
0
237
14.
Юнусов Элдор Нуруллаевич
Тадбиркор
0
0
187
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**
янги таҳрирдаги Устав тасдиқланди.

 

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:‎                                                                          М.Талипов‎‎

Бош ҳисобчининг Ф.И.Ш.:‎                                                                                         Д.Бабаджанов‎‎‎

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:‎                                     М.Қосимов‎‎

  • 31.Окт.2022