“Кўкон ёг-мой” АЖ томонидан Корпоратив бошкарув кодексига риоя килиш тугрисида.

“Кўкон ёг-мой” АЖ томонидан Корпоратив бошкарув кодексига риоя
килиш мажбурияти кабул килинганлиги тўгрисида
Х А Б А Р Н О М А
“Кўкон ёг-мой” АЖ шуни маълум киладики, жамият акциядорлари умумий йигилишининг 23 июн 2016 йилдаги карори билан жамият томонидан, 23 июн 2016 йилдан бошлаб Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошкарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йигилишининг, 31 декабр 2015 йилдаги 9-сонли баённомаси билан тасдикланган Корпоратив бошкарув кодексига риоя килиш мажбурияти кабул килинди.

  • 31.Окт.2022