ЭМИТЕНТНИНГ 2015  ЙИЛ ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ЙИЛЛИК ҲИСОБОТИ

Эмитентнинг ҳисоботни тасдиқлаган органи – Акциядорларнинг  умумий йиғилиши
Ҳисоботни тасдиқлаш санаси – 23 июн 2016 йил
1
ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ
Тўлиқ: “Қўқон ёғ-мой” акциядорлик жамияти
Қисқартирилган: “Қўқон ёғ-мой” АЖ
Биржа тикерининг номи: KUYM
2
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ
Жойлашган ери: Қўқон шахар, Мовароуннахр кўчаси, 84-уй
Почта манзили: 150707. Қўқон шахар, Мовароуннахр кўчаси, 84-уй
Электрон почта манзили: Kokand_MJK@mail .ru
Расмий веб-сайти: www.quqonyogmoy.uz
3
БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи: Миллий банк, Қўқон шаҳар бўлими
Ҳисоб рақами: 2020 8000 9002 2834 7001
МФО: 00545
4
РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган: А-12    №2014359    24.07.2014 йил
солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР): 200 918 299
Давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар:
МШТ: 144
КТУТ: 00392750
ХХТУТ: 18121
МҲОБТ: 1730405
5

ЭМИТЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Устав капиталининг рентабеллик коэфициенти:
0,01
Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти:
1,38
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти:
0,79
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти:
1,36
Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати:
1,16
6
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА  ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ
Оддий акциялар бўйича
бир дона акцияга сўмда:
35 сўм
бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда:
0,9 фоиз
Имтиёзли акциялар бўйича
бир дона акцияга сўмда:
800 сўм
бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда:
20,2 фоиз
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича
бир дона қимматли қоғозга сўмда:
йўқ
бир дона қимматли қоғознинг номинал
қийматига фоизда:
йўқ
7

ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК

Оддий акциялар бўйича
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):
57 576 525
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):
13 032 910
Имтиёзли акциялар бўйича
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):
1 519 020
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):
1 620 545
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):
йўқ
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):
йўқ
8
МАНСАБДОР ШАХСЛАРНИНГ (ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ) ШАХСИЙ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР
Ўзгариш санаси
Ф.И.Ш.
Лавозими

Эмитентнинг қарор қабул қилган органи

Сайланган (тайинланган)/ таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)
қарор қабул қилинган сана
вазифага киришиш санаси
1
31.10.2015 йил
Имамов Мурат Машрапович
Харидлар, хом-ашё базасини ривожлантириш бўйича директор
Акциядорлар умумий йиғилиши
Таркибдан чиқарилган
2
31.10.2015 йил
31.10.2015 йил
Артиков Кадирбек Илхамович

Молия, ривожлантириш, маркетинг ва сотувлар бўйича директор

Акциядорлар умумий йиғилиши
Сайланган
9
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚЎШИМЧА ЧИҚАРИЛГАН ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР ҲАҚИДАГИ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР
Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи:
Кузатув кенгаши
Қимматли қоғознинг тури:
Оддий хужжатсиз акциялар
Қимматли қоғозларнинг сони:
460 640
Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати:
3970
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси:
21.07.2015 йил
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами:
М0076-10
Жойлаштириш шакли:
Очик обуна
Жойлаштиришнинг бошланиш санаси:
14.08.2015 йил
Жойлаштиришнинг якунланиш санаси:
10.09.2015 йил
10
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ЭМИТЕНТ ФАОЛИЯТИДАГИ МУҲИМ ФАКТЛАР
Муҳим факт номи
Муҳим факт рақами
Муҳим факт юз берган сана
Муҳим факт эълон қилинган сана
1
Эмитент устав капиталининг 50 фоизидан ортиқ миқдорда кредит олинганлиги
15
19.01.2015 йил
20.01.2015 йил
2
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
06
13.06.2015 йил
15.06.2015 йил
3
Эмитент ўзининг қимматли қогозлари эгалари олдидаги мажбуриятларини бажариш муддатлари келганлиги
31
13.06.2015 йил
15.06.2015 йил
4
Қимматли қоғозлар бўйича даромадни ҳисоблаш бошланганлиги
32
13.06.2015 йил
15.06.2015 йил
5
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар
36
13.06.2015 йил
15.06.2015 йил
6
Қимматли қоғозларни чиқариш
25
19.06.2015 йил
22.06.2015 йил
7
Қимматли қоғозларни чиқариш
25
21.07.2015 йил
23.07.2015 йил
8
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар
36
04.11.2015 йил
05.11.2015 йил
9
Мансабдор шахсларнинг (ижроия органи) шахсий таркибидаги ўзгаришлар
08
04.11.2015 йил
05.11.2015 йил
10
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
06
04.11.2015 йил
05.11.2015 йил
11
БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ (минг сўмда)
Кўрсаткичлар номи
Сатр коди

Ҳисобот даври бошига

Ҳисобот даври охирига
Илова қилинади
12
МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ (минг сўмда)
Кўрсаткичлар номи
Сатр коди
Ўтган йилнинг шу даврида
Ҳисобот даврида
даромадлар (фойда)
харажатлар (зарарлар)
даромадлар (фойда)
харажатлар (зарарлар)
Илова қилинади
13
АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИ НАТИЖАЛАРИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ
Аудиторлик ташкилотининг номи:
“TТТ- AUDIT ” МЧЖ аудиторлик ташкилоти
Лицензия берилган сана:
25 феврал 2008 йил
Лицензия рақами:
00327
Хулоса тури:
Ижобий
Аудиторлик хулосаси берилган сана:
19 феврал 2016 йил
Аудиторлик хулосасининг рақами:
14
Текшириш ўтказган аудитор (аудиторлар)нинг Ф.И.Ш.:
Ботиров М.Х.
Аудиторлик хулосасининг нусхаси:
Илова қилинади

14

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ТУЗИЛГАН ЙИРИК БИТИМЛАР РЎЙХАТИ
Битим тузилган сана
Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи
Битим предмети
Суммаси
Эмитент битим бўйича ким ҳисобланади (товар ва хизматларни олувчи/бегоналаштирувчи)
1
01.01.2015 йил

«Кукониссиқликэнерго» МЧЖ

Техник пар сотиб олиш
2 200 000 000
Товар ва хизматларни олувчи
15
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР БИЛАН ТУЗИЛГАН БИТИМЛАР РЎЙХАТИ
Битим тузилган сана
Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи
Битим предмети
Суммаси
Эмитентнинг битимлар бўйича қарор қабул қилган органи
Битимлар бўйича қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ таърифи
1
06.04.2015 йил
«QOQON YOG-MOY PARRANDA» МЧЖ
Тухум ва товуқ гўшти сотиб олиш
20 500 000
Бошқарув органи
Жамият ходимларига махсус овқатланишни ташкил қилиш учун
2
19.01.2015 йил
«LAZZAT KOKAND» МЧЖ
Бинони ижарага бериш
9 000 000
Бошқарув органи
Пархез таомлар тайёрлаш учун бино ижарага
3
19.01.2015 йил

«Қўқониссиқликэнерго» МЧЖ

Техник пар сотиб олиш
2 200 000 000
Бошқарув органи
Ўсимлик ёғи ишлаб чиқаришдаги технологик жараён учун техник пар олинсин
16
АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР РЎЙХАТИ (ҳисобот йилининг якуни ҳолатига)
Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи
Жойлашган ери (яшаш жойи) (давлат, вилоят, шаҳар, туман)
Улар аффилланган шахс деб эътироф этилиш асоси
Асос(лар) содир этилган сана
1
‎”Ўзпахтаёғ” АЖ
Тошкент ш., Ш. Руставелли кучаси 8-уй
20 % дан ортиқ акция эгаси

03 ноябр 2015 йил

2
‎«TERNESY DEVELOPMENT LP» компанияси
Шотландия, Эдинбург ш.
20 % дан ортиқ акция эгаси
10 сентябр 2015 йил
3
«QOQON YOG-MOY PARRANDA» МЧЖ

Қўқон ш., Мовароуннахр кўчаси, 84-уй

“Қўқон ёғ-мой” АЖ жамиятнинг 100,0 % таъсисчиси

23 март 2015 йил

4
«LAZZAT KOKAND» МЧЖ
Қўқон ш., Мовароуннахр кўчаси, 84-уй

“Қўқон ёғ-мой” АЖ жамиятнинг 100,0 % таъсисчиси

6 декабр 2013 йил

5

«Кукониссиқликэнерго» МЧЖ

Қўқон ш., М. Қаххоров кўчаси, 4-уй

“Қўқон ёғ-мой” АЖнинг  жамият таъсис улушидаги ҳиссаси 21,2 % ни ташкил қилади

31 июл 2012 йил

6
«Кукониссиқликэнерго» МЧЖ
Қўқон ш., Туркистон кўчаси, 2 “Г” – уй

“Қўқон ёғ-мой” АЖнинг  жамият таъсис улушидаги ҳиссаси 21,2 % ни ташкил қилади

31 июл 2012 йил

7
Жуманов Уткир Қаршибаевич

Тошкент ш.

Кузатув кенгаши аъзоси

31 октябр 2015 йил

8
Кадиров Илхом Абдухамидович
Тошкент ш.
Кузатув кенгаши аъзоси
31 октябр 2015 йил
9
Муйдинов Адхам Нуманович
Тошкент ш.
Кузатув кенгаши аъзоси
31 октябр 2015 йил
10
Фармонов Бахтиёр Бахадирович
Фарғона ш.
Кузатув кенгаши аъзоси
31 октябр 2015 йил
11
Шарипов Нажмидинходжа Шухратович
Тошкент ш.
Кузатув кенгаши аъзоси
31 октябр 2015 йил
12
Муслимов Закиржон Абдугафурович
Тошкент ш.
Кузатув кенгаши аъзоси
31 октябр 2015 йил
13
Якубов Фарход Равшанович
Тошкент ш.
Кузатув кенгаши аъзоси
31 октябр 2015 йил
14
Бадриддинов Зиёвутдин Боситович
Тошкент ш.
Кузатув кенгаши аъзоси
31 октябр 2015 йил
15
Садирдинов Жасурбек Муроджон угли
Тошкент ш.
Кузатув кенгаши аъзоси
31 октябр 2015 йил
16
Талипов Мухаммад Арипович
Қўқон ш.
Ижро органи аъзоси
31 октябр 2015 йил
17
Артиков Кадирбек Илхамович
Қўқон ш.
Ижро органи аъзоси
31 октябр 2015 йил
18
Талипов Нурмат Рахматдинович
Қўқон ш.
Ижро органи аъзоси
31 октябр 2015 йил
19
Касимова Лали Хусановна
Қўқон ш.
Ижро органи аъзоси
31 октябр 2015 йил
20
Бабаджанов Дилшод Тургунович
Қўқон ш.
Ижро органи аъзоси
31 октябр 2015 йил

 

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:‎                                     М.Талипов‎‎‎

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:‎                                                  Д.Бабаджанов

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:‎                М.Косимов

  • 31.Окт.2022